Himalaya Health Centre

Tibetan Massages Number ONE

Tibetan Massage

Massage is primarily concerned with bring the wind element into balance. Tibetan massage has been practiced for thousands of years in Tibet and the Himalayan region of Asia as an integral part of Tibetan medicine.

Tibetaanse Massage

Massage is vooral gericht op het in evenwicht brengen van het windelement. Tibetaanse massages worden al duizenden jaren in Tibet en de Himalaya-regio van Azië beoefend als een integraal onderdeel van de Tibetaanse geneeskunde.

What to expect from a Tibetan Massage

In Tibetan, we call massage – Ku Nye the word Ku means to apply oil and Nye means to applypressure with a variety of moments. In a Ku Nye treatment, the practitioner focuses on specific points on the body which correspond to different constitutions or natural of illnesses.

Verwachting van Tibetaanse Massage

In het Tibetaans noemen we massage - Ku Nye het woord Ku betekent olie aanbrengen en Nye betekent druk uitoefenen met verschillende momenten. In een Ku Nye-behandeling concentreert de behandelaar zich op specifieke punten op het lichaam die overeenkomen met verschillende gesteldheden van ziekten.

Ku Nye is excellent for the following conditions :

 • Stress related problems including migraine headaches and tension headaches.
 • Back pain including upper, middle and lower back.
 • Constipation
 • Tight muscles, joints and ligaments neck and shoulder rigidity, whiplash.
 • Poor circulation
 • Rough and dry skin
 • Facet syndromes
 • Plantar fasciitis (pain of heel)

Ku Nye is uitstekend voor de volgende omstandigheden 

 


 • Stress gerelateerde problemen, waaronder migraine en spanningshoofdpijn. 
 • Rugpijn inclusief bovenste, middelste en onderste rug. 
 • Constipatie 
 • Strakke spieren, gewrichten en ligamenten nek- en schouderrigiditeit, whiplash. 
 • Slechte circulatie 
 • Ruwe en droge huid 
 • Facet syndromen 
 • Plantaire fasciitis (pijn aan de hiel)